top of page

倘若阿遼沙結論說:沒有上帝也沒有永生,他會立即成為無神論者和社會主義者。

因為社會主義不只是工人的問題,尤其關係到無神論,以當代的面貌,

就如同巴別塔,背著上帝興建,不是想要上通天際,而是想讓天貶到地。

—阿爾貝‧卡繆《反抗者》

 

當 「神」 的宗教失去主導社會的地位 ;政治, 特別是極權政府統治下的政治, 接而成為了唯一的,「人」的宗教。它們不講求善惡與道德也不追求來世與天國;它們追求的是功利與發展; 以未來取代天國, 興建著一個不存在的烏托邦。

在這國度,權力意志接替了正義意志; 而他們也把奴役所有人稱作自由。

 

這是一個迷失在日夜之間的城市。

 
 
 
 

Lung Cheung Road(2019) ︳龍翔道(2019)

Inkjet-Print mounted on Dibond aluminum

2020 ︳145x175cm

 
 
 
 

Lung Wo Road(2019) ︳龍和道(2019)

Inkjet-Print mounted on Dibond aluminum

2020 ︳145x175cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The monuments ︳碑

Duratran on bespoke LED lightboxon

2020 ︳115x150cm

 
 
 

King's Road (2019)︳英皇道(2019)

Inkjet-Print mounted on Dibond aluminum

2020 ︳145x175cm

 
 
 
 
 

Cheong Wan Road(2019) ︳暢運道(2019)

Inkjet-Print mounted on Dibond aluminum

2020 ︳145x175cm

 
 
 
 
 

Installation View

 
 
 
 
bottom of page